Iudaismul și contextul în care s-a format creștinismul

CAPITOLUL 1.pdf

1.     Cum a fost prezentat creștinismul în lumea greco-romană? Ca eșec? Ca împlinire? Ca așteptare?

2.    A reușit creștinismul să se adapteze oricărei culturi, fără a-și modifica esența?

3.    Ce a oferit creștinismul la nivel social, atât în iudaism, cât și în culturile păgâne, puternic ierarhizate? (de ex. femeilor, sclavilor, persoanelor defavorizate)

4.   A fost biserica ierarhizată la început?

5.    Care a fost rolul femeilor în biserica primară?

Lecția următoare  
Discuții

1 comentarii